Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 01 2015

peggy-blue
1149 e082 390
Reposted fromIriss Iriss viakobietaSukcesu kobietaSukcesu
peggy-blue
Dziwnie się patrzy na ludzi, którzy kiedyś byli przyjaciółmi. Bardzo dziwnie.
— Bardzo
peggy-blue
4376 867c 390
Reposted fromanaa anaa viakobietaSukcesu kobietaSukcesu
peggy-blue
Bez dotykania pleców nie ma miłości.
— Jerzy Pilch
peggy-blue
Kobiety, zwłaszcza te inteligentne mają to do siebie, że lubią, ba uwielbiają doprowadzać mężczyzn na skraj. Tak aby zdradzali swoje „prawdziwe” uczucia.
— Pokolenie Ikea ...
peggy-blue
peggy-blue
peggy-blue
Jak mam do Ciebie dotrzeć?
— smutno
peggy-blue
Nie było to tego warte, ale jednak chciało mi się płakać.
— Lolita Pille
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianobodyimportant nobodyimportant

June 30 2015

peggy-blue
Dziękuję Ci! Strasznie Ci dziękuję! Dzięki Tobie zrozumiałam, że zasługuję na więcej, że zasługuję na kogoś, kto zostanie.
— peggyblue
Reposted byEmmarettapamieciodlegledianthuss
peggy-blue
Najgorsze w życiu są niedopowiedzenia. Niepewność co do niektórych sytuacji, zdarzeń sprawia, że sama w głowie układam sobie mnóstwo powodów dla których ktoś postąpił tak czy inaczej. Na przemian usprawiedliwiam siebie, że problem nie leży po mojej stronie po czym dochodzę do wniosku, że chyba faktycznie ze mną jest coś nie tak. Czasami chciałabym po prostu znać odpowiedź, nawet jeśli miałaby być ona bolesna...
— 22:21
Reposted fromtereseek tereseek viaLadyKamikaZe LadyKamikaZe
peggy-blue
peggy-blue
Pamiętaj, co ci zawsze powtarzałam: nie angażuj się w zatrzymanie kogoś, kto nie przejąłby się, gdyby cię stracił.
— K. Bromberg ‘Driven. Namiętność silniejsza niż ból’
Reposted fromimpulsivee impulsivee viaLadyKamikaZe LadyKamikaZe
peggy-blue
0635 0090 390
Reposted fromeryawen eryawen viaankaottak94 ankaottak94
peggy-blue
Mężczyźni nie zawracają sobie głowy zakończeniem relacji. Ignorują cię do momentu, w którym zaczynasz nienawidzić.
Reposted fromdoope doope viaLadyKamikaZe LadyKamikaZe
peggy-blue
Właśnie doszła do mnie informacja że, On nie jest już mój...
Mieliśmy takie momenty kiedy czułam że mam go na 100%...
Te procenty opadały z dnia na dzień, kiedy On wtaczał coraz bardziej obojętności...
To co było dla niego kiedyś istotne, dziś jest nieistotne...
Z każdym pustym dniem odchodziła pewność...
Z każdym dniem ja odchodziłam...
Po co ktoś daje nam obojętność i brak czasu dla nas i przestaje dzwonić jak i pisać?
Abyśmy sami w milczeniu i ciszy odeszli...
Umarliśmy śmiercią naturalną kochanie...
Reposted fromLadyKamikaZe LadyKamikaZe
peggy-blue
1608 5fc2 390
so true! ;)
peggy-blue
Żeby serce - sercem, a nie raną.
— Krzysztof Kamil Baczyński "Dokąd to jeszcze..."
Reposted fromxalchemic xalchemic viablackdrama blackdrama
peggy-blue
Każdy jest jakoś skaleczony.
— Marek Hłasko
Reposted fromkapitandziwny kapitandziwny viairmelin irmelin
peggy-blue
Reposted fromcynamon cynamon viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl