Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 03 2015

peggy-blue
czasem pogadałby człowiek, sam ze sobą
ale gdzie tam
ja mu pytanie a on mi dwa
— Jarosław Borszewicz, *** [w:] Zezowaty duet
peggy-blue
Jak się tak leży godzinami w nocy, to myśleniem można zajść bardzo daleko i w bardzo dziwne strony, wiesz...
— Stanisław Lem
Reposted fromgdybam gdybam
peggy-blue
9078 8c0c 390
Reposted frompoduszkanatwarzy poduszkanatwarzy
peggy-blue
4205 48ec 390
Reposted frompseudooptymistka pseudooptymistka viaIriss Iriss
peggy-blue
To bardzo trudne, kochana. Wiedzieć to, co wiesz, i nie móc nic z tym zrobić.
— Jodi Picoult - Już czas
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacammycat cammycat
peggy-blue
Niektórzy ludzie zostawiają po sobie ładnie wyglądające blizny, ale w pewnym momencie pojawia się osoba, która wchodzi pod naskórek, tkankę i narządy. Czujesz ją w kościach i będziesz czuł aż do momentu, kiedy do końca zobojętniejesz i zamilkniesz. Czasem, kiedy leżysz zwinięty w gęstej nocy, jest mrowieniem na kręgosłupie jak delikatny dotyk warg wzdłuż krzyża. To bardzo piękne, ale wyniszczające tortury; nie zaśniesz już więcej.
Reposted fromchocoway chocoway viapozakontrola pozakontrola

July 02 2015

peggy-blue
Ja naprawdę jestem psychiczna. Całą noc płaczę za nim tylko po to, by rano wstać z pełną wkurwą na całą jego osobę.
— PB
peggy-blue
8815 ae40 390
Reposted frombeatkazz beatkazz viamisiaczek95 misiaczek95
peggy-blue
Kaleczą się i dręczą milczeniem i słowami, jakby mieli przed sobą jeszcze jedno życie.
— T. Różewicz
Reposted fromyourtitle yourtitle viacytaty cytaty
peggy-blue
Często się zdarza, że dopiero przyszłość pokazuje nam, ile coś było warte.
— Haruki Murakami
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viaAmere Amere
peggy-blue
peggy-blue
chciałabym aby ktoś na złość zamknął nas w jednym pomieszczeniu, gdzie moglibyśmy powiedzieć sobie całą prawdę .
Reposted fromunforgiving unforgiving viapozakontrola pozakontrola
peggy-blue
Liczba niedojrzałych mężczyzn przyjmuje charakter epidemii.
— Z. Lew-Starowicz
Reposted fromnoirchocotte noirchocotte viainpassing inpassing

July 01 2015

peggy-blue
4539 f034 390
Reposted fromzimnepalce zimnepalce
peggy-blue
I wiesz? chciałabym, by on kiedyś żałował, że mógł mnie mieć - a nie miał. żeby kiedyś zobaczył, co stracił.
Reposted fromnaasty naasty vialittle-hope little-hope
peggy-blue
Czuję się taka wiesz, niewystarczająca. Nie wystarczająco piękna, mądra, chuda. Nie wystarczająco wystarczająca.
peggy-blue
Zarzuty można odeprzeć, pretensje zbagatelizować, za obrazę przeprosić. Na obojętność jednak nie ma rady.
— Danuta Bieńkowska
peggy-blue
peggy-blue
preferuję znajomości przesycone przyjacielskimi obelgami niż nadmierną słodkością
Reposted fromcorin corin viaVileHopex3 VileHopex3
peggy-blue
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl